تجهیزات آزمایشگاهی به عنوان یکی از ارکان اصلی فعالیت­­های تحقیقاتی، صنعتی و پزشکی در جامعه امروزی مطرح می باشد. این تجهیزات ضمن آنکه یکی از پایه های اصلی در علم و فناوری محسوب می شوند از سوی دیگر خود نیز یک زمینه علمی چند بعدی محسوب می شوند که ورود به آن نیاز به تخصص­های مختلف و انجام فعالیت های چند رشته ای دارد.

همچنین با توجه به ضرورت حضور بخش­های سخت افزاری و نرم افزاری در کنار هم و آن هم بصورت چند رشته ای، انجام چنین فعالیت­هایی را دشوار می نماید. بطوری که اغلب کشورها در این حوزه وابسته به کشورهای پیشرفته بوده و لذا حجم عظیمی از واردات این محصولات بیانگر این مطلب می باشد. وابستگی شدید در این حوزه و عدم ورود شرکت های واسط علمی- تجاری باعث شده تا اغلب این فعالیت­ها تجاری و بدون پشتوانه علمی باشد که در نهایت منجر به بهره­وری بسیار پایین استفاده از این تجهیزات و بعضا شاهد بلا استفاده شدن آنها هستیم. شاید اگر آماری دقیق از تجهیزات وارد شده و غیر قابل استفاده تهیه گردد نشان دهنده رقم بالایی از هدر رفتن سرمایه­ های کشور باشد. بدین منظور مرکز پژوهش، طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی در راستای توسعه پژوهش و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی در حوزه شیمی و مهندسی شیمی شروع به فعالیت نمود.