معرفی پژوهشکده

 

این پژوهشکده با هدف اعتلای علمی و صنعتی کشور و نیل به جایگاه رفیع پیش بینی شده در سند چشم انداز و نقشه علمی کشور در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تاسیس شده است. کسب دانش فنی و توسعه آن، که گامی مهم در جهت عدم وابستگی به خارج و رسیدن به خودکفایی علمی و صنعتی می باشد، از مهم ترین فعالیتهای این پژوهشکده می باشد. برای دستیابی به این امر مهم، برنامه های این پژوهشکده با اتکا به کادر مجرب، توانمندی های موجود و امکان بهره گیری از تخصص های مختلف.

 

 ریاست پژوهشکده : دکتر ميترا قاسم زاده

 

پیام رئیس پژوهشکده

پژوهشکده توسعه فرآیندهای شیمیایی با هدف اعتلای علمی و صنعتی کشور و نیل به جایگاه رفیع پیش‏ بینی شده در سندچشم‏ انداز و نقشه علمي كشور به عنوان یکی از پژوهشکده های چهار گانه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تاسیس شده است. کسب دانش فنی و توسعه آن، که گامی مهم در جهت عدم وابستگی به خارج و رسیدن به خودکفایی علمی و صنعتی می‏باشد، از مهم‏ترین فعالیت‏های این پژوهشکده است. این پژوهشکدهدر غالب چهار گروه پژوهشی: گروه مهندسی فرآیند، گروه ترکیبات آلی فلزی و کاتالیزگرها، گروه علوم و مهندسی مواد پیشرفته و پرارزش و گروه علوم و فناوری سیلیکون فعالیت می نماید. اهم فعالیت های پژوهشی این پژوهشکده با اتکا به کادر مجرب، توانمندی‏های موجود و امکان بهره‏گیری از تخصص‏های مختلف در :

-ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود بخشی و توسعه فرآیند‏های موجود در راستای ارتقاء کیفیت محصولات و کاهش مصرف انرژی و نیل به خودکفایی.

- طراحی، ارائه و اجرای فرآیندهای جدید جهت جایگزینی با فرآیند‏های کم بازده و قدیمی.

- ایجاد محیطی مناسب برای تعامل مفید و سازنده با متولیان صنایع، با هدف شناسایی و مرتفع نمودن مشکلات موجود در صنایع مرتبط.

- بومی‏سازی فناوری‏های رایج جهان در جهت همگام‏سازی کشور با جهان امروز.

- ایجاد محیط مناسب جهت پرورش نیروی متخصص و کارآمد مورد نیاز صنعت.

- مطالعات امكان‏سنجي فنی با انجام مطالعات شبیه‏سازی و مدل‏سازی فرآیند برای حذف و جلوگیری از هزینه‏های اضافی.

- ارائه فرآیند‏هایی برای تبدیل مواد شیمیایی مادر به مواد شیمیایی پرارزش می باشد.

- همچنین تعامل و برقراری ارتباط علمی مستمر با دیگر مراکز علمی داخلی و خارجی، ایجاد ارتباط فعال و پویا با صنایع داخل و خارج از کشور، برگزاری دوره‏های آموزشی تخصصی در مقاطع کارشناسی‏ارشد و دکتری، تعریف و اجرای پروژه‏های دانشجویی کاربردی و صنعت محور و برگزاری کارگاه‏های آموزشی و سمینارهای تخصصی از دیگر اهداف پژوهشکده توسعه فرآیندهای شیمیایی به شمار می آید.

از این رو پژوهشکده توسعه فرآیندهای شیمیایی همواره از برقراری ارتباط مستقیم با مسئولان صنایع مرتبط و تعامل با دیگر گروه‏های علمی صمیمانه استقبال کرده و آماده هرگونه همکاری علمی در راستای تحقق بخشی به اهداف سند چشم‏انداز و نقشه علمی کشور می‏باشد.

اهداف و مأموریت ها

 

- ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود بخشی و توسعه فرآیند‏های موجود در راستای ارتقاء کیفیت محصولات و کاهش مصرف انرژی و نیل به خودکفایی.

 

- طراحی، ارائه و اجرای فرآیندهای جدید جهت جایگزینی با فرآیند‏های کم بازده و قدیمی.

 

- ایجاد محیطی مناسب برای تعامل مفید و سازنده با متولیان صنایع، با هدف شناسایی و مرتفع نمودن مشکلات موجود در صنایع مرتبط.

 

- بومی‏سازی فناوری‏های رایج جهان در جهت همگام‏سازی کشور با جهان امروز.

 

- انجام پژوهش‏های بنیادی با هدف ایجاد فرآیند‏های شیمیایی جدید جهت ارتقاء کمی و کیفی و صرفه‏جویی در انرژی (انجام پژوهش‏ها از مقیاس آزمایشگاهی تا نیمه صنعتی و در صورت داشتن متولی تا مقیاس صنعتی).

 

- ایجاد محیط مناسب جهت پرورش نیروی متخصص و کارآمد مورد نیاز صنعت.

 

- مطالعات امكان‏سنجي فنی با انجام مطالعات شبیه‏سازی و مدل‏سازی فرآیند برای حذف و جلوگیری از هزینه‏های اضافی.

 

- ارائه فرآیند‏هایی برای تبدیل مواد شیمیایی مادر به مواد شیمیایی پرارزش

 

ارائه فرآیند‏هایی جهت تولید مواد پیشرفته در راستای جایگزینی با مواد متداول مورد استفاده در صنایع و کاهش دادن قیمت تمام شده‏ی محصول.

 

همچنین تعامل و برقراری ارتباط علمی مستمر با دیگر مراکز علمی داخلی و خارجی، ایجاد ارتباط فعال و پویا با صنایع داخل و خارج از کشور، برگزاری دوره‏های آموزشی تخصصی در مقاطع کارشناسی‏ارشد و دکتری، تعریف و اجرای پروژه‏های دانشجویی کاربردی و صنعت محور و برگزاری کارگاه‏های آموزشی و سمینارهای تخصصی از دیگر اهداف پژوهشکده توسعه فرآیندهای شیمیایی به شمار می آید.

 

از این رو پژوهشکده توسعه فرآیندهای شیمیایی همواره از برقراری ارتباط مستقیم با مسئولان صنایع مرتبط و تعامل با دیگر گروه‏های علمی صمیمانه استقبال کرده و آماده هرگونه همکاری علمی در راستای تحقق بخشی به اهداف سند چشم‏انداز و نقشه علمی کشور می‏باشد.

 

محور‏های کلی فعالیت‏های این پژوهشکده به شرح ذیل می باشد :

 

- پژوهش در زمینه سنتز ترکیبات آلی فلزی و کاتالیزگر‏های مورد نیاز صنایع

 

- پژوهش در زمینه سنتز و مطالعه ترکیبات سیلیکونی

 

- پژوهش در زمینه سنتز مواد پیشرفته، دستیابی به دانش فنی و توسعه فناوری

 

- پژوهش در زمینه سنتز ترکیبات پر‏ارزش و دستیابی به دانش فنی تولید و توسعه فناوری

 

- پژوهش در زمینه سنتز بسترهای ناهمگن سیلیکاتی

 

- پژوهش در زمینه کاتالیزورهای سیلیکونی جدید و کاربرد آنها در واکنش‏ها

 

- تهیه سوخت‏های سیلیکونی

 

- امکان‏سنجی استفاده از ضایعات کشاورزی برای تهیه سیلیکون

 

- بررسی دو منظوره سازی صنایع شیمیایی جهت استفاده از ظرفیت‏های مازاد موجود بررسی امکان اصلاح خطوط تولید به منظور افزایش بهره، ظرفیت تولید و کاهش انرژی

 

شرح وظایف

- طراحي و تعيين پروژه‌هاي تحقيقاتي، بررسي پروژه‌ها جهت تعيين اولويتها و تكميل آن در شوراي پژوهشي پژوهشكده و ارائه به شوراي پژوهشي پژوهشگاه.

- برنامه‌‌ريزي و انجام پژوهش در زمينه مواد غير آلي و غير فلزي و سراميكها شامل مواد اوليه، كامپوزيتها، سراميكهاي مهندسي، مواد ديرگداز شيشه، رنگدانه و لعاب و ارائه آموزشهاي لازم در اين موارد.

- هماهنگي و كنترل انجام پژوهشهايي كه توسط گروههاي پژوهشي انجام مي‌گيرد.

- ايجاد ارتباط بين گروههاي پژوهشي و همچنين ستاد مركزي و رياست پژوهشگاه.

- جمع‌بندي و ارائه نيازهاي گروههاي پژوهشي به مسوولين پژوهشگاه.

- ارائه نتايج حاصل از پژوهشها و فعاليتهاي تحقيقاتي به عمل آمده.

- همكاري با واحدهاي ستادي پژوهشگاه در برآورد نيازها و بودجه و ديگر موارد مربوط به پژوهشكده.

- اجراي كليه مصوبات شوراي پژوهشي پژوهشگاه كه توسط رياست پژوهشگاه ابلاغ مي‌گردد...

اعضای هیأت علمی پژوهشکده

رئیس پژوهشکده:دكتر  ميترا قاسم زاده

اعضای هیأت علمی

                  اعضای هیأت علمی پژوهشکده توسعه فرآِیندهای شیمیائی

ردیف

عضو هیئت علمی

مرتبه علمی

سمت

تلفن تماس

1

دکتر میترا قاسم زاده

استاد

رييس پژوهشكده

40-44787720

2

دکتر علی اکبر طرلانی

دانشیار

عضو هيأت علمي

40-44787720

3

دکتر روح اله فیروزی

استادیار

عضو هيات علمي

40-44787720

4

دكتر محمدرضا حلواگر

استاديار

عضو هيأت علمي

40-44787720

5

دکتر مریم افشارپور

دانشیار

عضو هيأت علمي

40-44787720

6

دکتر سعید امینی کمیجانی

استادیار

عضو هیئت علمی

40-44787720

7

دکتر عبدالوحید مصباح

استادیار

عضو هیئت علمی

40-44787720

8

دکتر محبوبه اسلامی مقدم

استاد

عضو هیئت علمی

40-44787720

9

دکتر شعله حمزه زاده

استادیار

عضو هيأت علمي

40-44787720

10

دکتر زینب موسوی موحدی

استادیار

عضو هیئت علمی

40-44787720

11

مهندس کیومرث آقاپور

استادیار

عضو هیئت علمی

40-44787720

12 

 دكتر هاني صياحي

استاديار 

عضو هیئت علمی

40-44787720 

 

آزمایشگاه های تخصصی

آزمایشگاه‏های تخصصی پژوهشکده توسعه فرآیندهای شیمیایی عبارتند از:

- آزمایشگاه شیمی معدنی و بلورشناسی

- آزمایشگاه نانوساختارها و کاتالیزگرهای معدنی

- آزمایشگاه سنتز مواد شیمیایی کاربردی

- آزمایشگاه توسعه فرآیندهای شیمیایی سبز

- آزمایشگاه فرآیندهای شیمیایی

-آزمایشگاه فرآیند های صنایع شیمیایی معدنی
 
- کاتالیست ها و نانو شیمی معدنی
 

گروه های پژوهشی

گروه های پژوهشی پژوهشکده توسعه فرآیندهای شیمیائی

- گروه فرآیند و علوم مواد پیشرفته

- گروه کاتالیزگرها و ترکیبات آلی-فلزی

- گروه فرآیندهای دارویی و مواد طبیعی 

گروه های آموزشی

گروه های آموزشی شیمی معدنی و شیمی فیزیک

 

ردیف

عضو هیات علمی

گروه آموزشی

1

دکتر میترا قاسم زاده

کاتالیزگرها و ترکیبات آلی-فلزی

2

دکتر عبدالوحید مصباح

کاتالیزگرها و ترکیبات آلی-فلزی

3

دکتر علی اکبر طرلانی

کاتالیزگرها و ترکیبات آلی-فلزی

4

مهندس کیومرث آقاپور

کاتالیزگرها و ترکیبات آلی-فلزی

5

دکتر مریم افشارپور

کاتالیزگرها و ترکیبات آلی-فلزی 

6

دکتر شعله حمزه زاده

زیست فناوری

7

دکتر موسوی موحدی

زیست فناوری

8

دکتر روح اله فیروزی

مدلسازی مولکولی و طراحی ابرمولکولها

9

دکتر سعید امینی کمیجانی

نانو فناوری

10

دكتر محمدرضا حلواگر

كريستالوگرافي و آناليز پرتوX

11

دکتر محبوبه اسلامی مقدم

سنتز ترکیبات دارویی

12

دكتر هاني صياحي

نانو فناوري

 

پروژه های پژوهشی

پروژه های پژوهشی پژوهشکده توسعه فرآيندهاي شيميايي

رديف
نام دانشجو
مسئول پروژه(استادراهنما)
عنوان پايان نامه
محل اجرا
تاريخ دفاع
1
ليلا فلاح نژاد
دکتر قاسم زاده
سنتز و شناسایی شیف بازهای مشتق شده از 1و2و4- تری آزول و بررسی رفتار آنها در مقابل فلزات نقره (I)، مس (I) و پالادیم (II)
سالن سمینار پژوهشگاه
1385
2
سميرا باهمت شيروانه ده
دکتر قاسم زاده
سنتز و شناسایی لیگاندهای هتروسیلکی نیتروژن دار و بررسی رفتار آنها در برابر فلزات پالادیم (II) و مس (II)
سالن سمینار پژوهشگاه
1385
3
بابک رضايي راد
دکتر قاسم زاده
سنتز و شناسایی شیف-بازهای مشتق شده از هیدرازینیل 2،1و4-تری آزین و بررسی رفتار آنها در مقابل فلز نقره (I)
سالن سمینار پژوهشگاه
1386
4
معصومه محمودآبادي
دکتر قاسم زاده
سنتز و شناسایی لیگاند های جدید نیتروژن دار و کمپلکسهای پالادیم(II) و مس (II) با هتروسیکلهای نیتروژن وگوگرددار
سالن سمینار پژوهشگاه
1387
5
ميثم سليماني
دکتر مصباح
سنتز مشتقات بوران و دي بوران(4) و سنتز بوران هاي اکتاهدرال آروماتيک سه بعدي
سالن سمینار پژوهشگاه
1388
6
ندا نوروززاده
دکتر قاسم زاده
سنتز و شناسايي ترکيبات ناجور حلقوي نيتروژن دار تري آزولي و تري آزيني و بررسي رفتار آنها در مقابل فلزات نقره(I) و مس (II)
سالن سمینار پژوهشگاه
1388
7
الهام کيانفر
دکتر مصباح
1-سنتز مشتقات دي بورن(2) 2- سنتز و بررسي ساختار بلورين هگزاکسين(دي اتيل آمينو) سيکلوهگزا بوران
سالن سمینار پژوهشگاه
1388
8
ميرپويان زرآبادي
دکتر طرلاني
توليدمکان هاي بازي قوي بر روي نانو حفره هاي چينش يافته آلومي و کاربرد آن در واکنش نووناگل
سالن سمینار پژوهشگاه
1389
9
محمد رشيدي
دکتر قاسم زاده
سنتز و شناسايي ترکيبات حلقوي و نيم حلقوي شامل اکسيژن، نيتروژن و گوگرد و بررسي رفتار آنها در برابر پالاديم (II)، مس (II) و نقره (I)
سالن سمینار پژوهشگاه
1389
10
فاطمه آخوند پور
دکتر قاسم زاده
سنتز و شناسايي ليگاندهاي هتروسيکلي نيتروژن دار و بررسي رفتار آنها در مقابل فلزات نقره(I) و پالاديم (II)
سالن سمینار پژوهشگاه
1389
11
رخساره نوري
دکتر مصباح
1- سنتز مشتقات 1،1- و 2،1- دي بوريل اتن و سنتز ترکيب حلقوي بوريل بورايرن
سالن سمینار پژوهشگاه
1389
12
الهام خدايي
دکتر مصباح
سنتز ترکيبات دي بوراتا بوتادي ان دي آنيون و ترکيبات هتروسيکلي بور
سالن سمینار پژوهشگاه
1389
13
علي گوران
دکتر قاسم زاده
سنتز و شناسايي ترکيبات دو بازويه ي تري آزولي و بررسي رفتار ترکيبات تري آزولي در مقابل فلزات پالاديم (II) و نقره (I)
سالن سمینار پژوهشگاه
1390
14
مونيکا جوهريان
دکتر طرلاني
تثبيت و شناسايي کمپلکس درشت حلقه کروم در نانو حفره هاي مزوپورهيدريدي و بررسي فعاليت کاتاليزي آن
سالن سمینار پژوهشگاه
1390
15
طاهر خيري
دکتر مصباح
سنتز و شناسايي مشتقات فروسنيل بوران
سالن سمینار پژوهشگاه
1390
16
سعيد شير خاني
دکتر قاسم زاده
سنتز و شناسايي، کروسيل هاي حاوي تر آزول و بررسي شيمي کوئوردينانس آنها
سالن سمینار پژوهشگاه
1390
17
بنت الهدي نوري
دکتر جمشيدي
بررسي بر هم کنش نانو ذرات طلا با اسيد آمينه ها به روش هاي تئوري و تجربي
سالن سمینار پژوهشگاه
1391
18
اشرف السادات احمديان آغوزي
دکتر مصباح
1- سنتز و شناسايي مشتقات اورگانوسيليکون بوران
2- سنتز و شناسايي مشتقات آلکيل، آلکينيل و آريل فروسنيل بوران
سالن سمینار پژوهشگاه
1391
19
مليحه نواب صفا
دکتر مصباح
ساخت زيست حسگر کلسترول بر پايه پليمرهاي رسانا توسط روش الکتروشيميايي
سالن سمینار پژوهشگاه
1391
20
فاطمه درخوش
دکتر طرلاني-دکتر مصباح
طراحي و سنتز نانو ذرات تيتانيوم اکسيد به روش جديد و اصلاح آن به منظور استفاده در سيستم هاي داروسازي
سالن سمینار پژوهشگاه
1391
21
الهام لطفعلي پور
دکتر طرلاني
بررسي اکسکاربازپين بر روي نانو ذرات ساختارهاي آلومين سنتزي به عنوان حامل جديد در سيستم هاي داروسازي
سالن سمینار پژوهشگاه
1391
22
سحر اميري
دکتر قاسم زاده
سنتز و بررسي ترکيبات 4،2،1- تري آزولي و بررسي شيمي کوئوردينانسي آنها
سالن سمینار پژوهشگاه
1391
23
ساسان جهانگيري
دکتر قاسم زاده
تهيه و شناسايي ترکيبات کوئورينانسي با ليگاندهاي نيتروژن دار
سالن سمینار پژوهشگاه
1391
24 لیلا صیفی کار قمی مریم افشارپور سنتز و شناسایی نانوهیبریدهای سیلیکون کربید و بررسی کاربرد آنها در حذف کاتالیستی آلاینده های آلی سالن سمینار پژوهشگاه 1399
25 حمیدرضا بهتویی مریم افشارپور سنتز، شناسایی و بررسی خواص فوتوکاتالیستی نانوساختارهای سیلیکون کربید سنتز شده از منابع طبیعی سالن سمینار پژوهشگاه 1396
26 عارف رستمی مریم افشارپور سنتز نانو ساختارهای سیلیکون کربید دوپ شده با عناصر نیتروژن و گوگرد و بررسی خواص آنها به عنوان پایه کاتالیست سالن سمینار پژوهشگاه 1395
27 مهدی الیاسی مریم افشارپور سنتز  نانو ساختارهای کربن متخلخل دوپ شده با عناصر میتروژن و گوگرد و بررسی خواص کاتالیستی  آنها سالن سمینار پژوهشگاه 1395
28 سمیه عمویی مریم افشارپور سنتز، شناسایی و بررسی خواص فوتوکاتالیستی اکسید روی بر پایه نانو ساختارهای سیلیسی سالن سمینار پژوهشگاه 1394
29 زهرا دینی مریم افشارپور سنتز و شناسایی نانو کاتالیست های هیبریدی اکسید مولیبدن برپایه نانوساختارهای کربنی سالن سمینار پژوهشگاه 1393
30 عرفان خماد مریم افشارپور سنتز نانو ساختارهای سیلیکون کاربید به عنوان پایه کاتالیست سالن سمینار پژوهشگاه 1393

افتخارات

نقش افتخار آفرين اعضاي هيات علمي اين پژوهشكده در توليد علم، گسترش فرهنگ پژوهش و توسعه روابط داخلي و خارجي با ديگر مجامع علمي و پژوهشي داخلي و بين­المللي به­شرح زير است:

1- چاپ 376 عنوان مقاله ISI

2- چاپ 2 عنوان مقاله علمي - پژوهشي

3- چاپ 1 عنوان مقاله علمي - ترويجي

4- 33 عنوان مقاله ارائه شده در كنگره هاي بين المللي

5-352 عنوان مقاله ارائه شده در كنگره هاي داخلي

6- 6 عنوان ثبت اختراع و مالكيت صنعتي

7- اجراي 74 طرح پژوهشي

8- اجراي 14 طرح قراردادي

9- اجراي 38 پايان نامه دانشجويي كارشناسي ارشد

10- اجراي 8 رساله دکتری در حال انجام

11- اجراي 13 پروژه دانشجويي مشترك با ديگر دانشگاه­ها و مراكز تحقيقاتي

12- 2 ترجمه كتاب و 1 جلد ویراستاری کتاب

مقالات برتر و پوستر برگزیده

» اخذ جايزه بهترين پوستر علمي ارائه شده در سمپوزيم سيستم‏هاي هيدروژن – فلز در كشور سوئيس توسط دکتر علیرضا ذوالفقاری حصاری (آگوست)

ثبت اختراع

»  کیومرث آقاپور: ثبت اختراع "تكنيك جديد توليد اريترومايسين اكسيم و اريترومايسين ايمينو اتر در اشل پايلوت و صنعتي از طريق اصلاح در مراحل توليد اتخاذ روش ابتكاري براي جلوگيري از رفع مشكلات خوردگي و تنفسي بكارگيري حلال جديد، ايجاد امكان نگهداري طولاني مدت" در سال1385.

کسب مقام علمی

1- دکتر سعید امینی کمیجانی:

- کسب رتبه اول در ششمین دوره المپیاد دانشجویی شیمی در سال1380.

2- دکتر علیرضا ذوالفقاری حصاری:

- دریافت جايزه W.Lashmiller، کهاين جايزه هر دو سال يكبار به يك محقق جوان در زمينه الكتروشيمي در كانادا اهدا مي‏گردد. (نوامبر 1999).

- دریافت بورس تحصيلي دانشجويان ممتاز از دانشگاه شربروك (پاييز 1997).

- دریافت بورس تحصيلي تابستاني انجمن الكتروشيمي از سازمان انرژي آمريكا (تابستان 1997).

- دریافت جايزه AESF انجمن آبكاري آمريكا (تابستان 1995).

- پژوهشگر برگزیده پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران در سال 1389.

3- دکتر میترا قاسم ‏زاده:

- پژوهشگر برگزیده پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران در سال 1381.
 

4 - دکتر مریم افشارپور

پژوهشگر برتر پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران سال 98

برگزیده جشنواره ملی ایده های برتر سال 93

پژوهشگر برتر جوان پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران سال 92

کسب عنوان پژوهشگر برتر جشنواره پژوهش دانشگاه تهران سال 90